مطب دندان‌پزشکی و آتلیه معماری دو خواهر / استودیوی طراحی معماری ژیوار

Dental Office & Architecture Studio for Two Sisters / Jivar Architectural Design Studio

مطب دندان‌پزشکی و آتلیه معماری دو خواهر
معمار: استودیوی طراحی معماری ژیوار (فروغ رضوی)
موقعیت: اصفهان، ایران
تاریخ: 1396
مساحت: 100 مترمربع
وضعیت: ساخته‌شده
کارفرما: خواهران رضوی
اجرا: فروغ رضوی، محمد رضوی

عکس: محمود گلستان‌نژاد

مطب دندان‌پزشکی و آتلیه معماری دو خواهر / استودیوی طراحی معماری ژیوارمطب دندان‌پزشکی و آتلیه معماری دو خواهر / استودیوی طراحی معماری ژیوارمطب دندان‌پزشکی و آتلیه معماری دو خواهر / استودیوی طراحی معماری ژیوارمطب دندان‌پزشکی و آتلیه معماری دو خواهر / استودیوی طراحی معماری ژیوار

این پروژه، تلفیق دو کاربری متفاوت برای دو خواهر است که یکی دندانپزشک و دیگری معمار است. شرایط زندگی این دو خواهر به گونه‌ای است که از کارکردن در کنار هم لذت می‌برند و خواستار این هستند که مراجعه‌کنندگانشان هم در این لذت شریک باشند.

مطب دندان‌پزشکی و آتلیه معماری دو خواهر / استودیوی طراحی معماری ژیوار
Courtesy of Jivar Architectural Design Studio | Photo: Mahmoud Golestannejad

فضای پروژه، حاصل بازسازی یک واحد اداری 100 متری، در بنایی با قدمت حدودا 18 سال است. این واحد اداری که از دیدگاه عملکرد، برای پاسخ به نیازهای یک دفتر تبلیغاتی شکل گرفته بود، پیش از این، فضایی به چشم کوچک‌تر، و شامل فضاهای خدماتی، سه اتاق و دو سالن کوچک بود.

مطب دندان‌پزشکی و آتلیه معماری دو خواهر / استودیوی طراحی معماری ژیوار
Courtesy of Jivar Architectural Design Studio | Photo: Mahmoud Golestannejad

بازسازی فضا به این صورت شکل گرفت که مطب و سیستم‌های مربوط به آن (شامل یک اتاق مجزا) در جوار فضاهای خدماتی و با دید رو به خیابان، و آتلیه معماری (شامل یک اتاق مجزا برای مدیریت و جلسات و یک سالن برای آتلیه) در جبهه دیگر و با دید مناسب به خیابان استقرار یافت.

مطب دندان‌پزشکی و آتلیه معماری دو خواهر / استودیوی طراحی معماری ژیوار
Courtesy of Jivar Architectural Design Studio | Photo: Mahmoud Golestannejad

ایجاد محیطی ساده و آرام، و استفاده از رنگ‌های سفید و خاکستری به عنوان رنگ‌های خنثی، و رنگ زرد به عنوان رنگ زنده و روحیه‌بخش به فضا، جذابیت و آرامش را برای مراجعین این دو فضای کار متفاوت به همراه داشته و تا حد امکان، از طرح‌های اضافی و خرج‌های اضافه جلوگیری شده است تا فضای نسبتا ماندگاری ایجاد شود.

مطب دندان‌پزشکی و آتلیه معماری دو خواهر / استودیوی طراحی معماری ژیوارمطب دندان‌پزشکی و آتلیه معماری دو خواهر / استودیوی طراحی معماری ژیوارمطب دندان‌پزشکی و آتلیه معماری دو خواهر / استودیوی طراحی معماری ژیوارمطب دندان‌پزشکی و آتلیه معماری دو خواهر / استودیوی طراحی معماری ژیوارمطب دندان‌پزشکی و آتلیه معماری دو خواهر / استودیوی طراحی معماری ژیوارمطب دندان‌پزشکی و آتلیه معماری دو خواهر / استودیوی طراحی معماری ژیوارمطب دندان‌پزشکی و آتلیه معماری دو خواهر / استودیوی طراحی معماری ژیوارمطب دندان‌پزشکی و آتلیه معماری دو خواهر / استودیوی طراحی معماری ژیوارمطب دندان‌پزشکی و آتلیه معماری دو خواهر / استودیوی طراحی معماری ژیوارمطب دندان‌پزشکی و آتلیه معماری دو خواهر / استودیوی طراحی معماری ژیوارمطب دندان‌پزشکی و آتلیه معماری دو خواهر / استودیوی طراحی معماری ژیوارمطب دندان‌پزشکی و آتلیه معماری دو خواهر / استودیوی طراحی معماری ژیوارمطب دندان‌پزشکی و آتلیه معماری دو خواهر / استودیوی طراحی معماری ژیوارمطب دندان‌پزشکی و آتلیه معماری دو خواهر / استودیوی طراحی معماری ژیوارمطب دندان‌پزشکی و آتلیه معماری دو خواهر / استودیوی طراحی معماری ژیوارمطب دندان‌پزشکی و آتلیه معماری دو خواهر / استودیوی طراحی معماری ژیوار

Dental Office & Architecture Studio for Two Sisters
Architect: Jivar Architectural Design Studio (Forugh Razavi)
Location: Isfahan, Iran
Date: 2017
Area: 100 sqm
Status: Completed
Client: Razavi Sisters
Construction: Forugh Razavi, Mohamad Razavi
Photo: Mahmoud Golestannejad

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *