کافه داربست / دفتر معماری اشعری و همکاران

Daarbast Cafe / Ashari Architects

کافه داربست
معمار: دفتر معماری اشعری و همکاران (امیرحسین اشعری)
موقعیت: شیراز، ایران (مجتمع خلیج فارس، مجموعه فرهنگی سینمایی هنر شهر آفتاب)
تاریخ: 1397
مساحت: 270 مترمربع
وضعیت: ساخته‌شده

همکاران طراحی: زهرا جعفری، امیر ایرانی‌دوست حقیقی
مطالعات: الناز امینی خانیمنی
سه‌بعدی: امیر ایرانی‌دوست حقیقی
سرپرست اجرا: سعید جمالی
اجرا: احسان شبانی
سازه و فلز: اصغر گرامی، ایوب هاشمی
چوب: گروه رست (برادران قربانی)
نورپردازی: سیدامین موسوی
گرافیک: زهرا جعفری، الناز امینی خانیمنی
عکس:
امیرعلی غفاری

کافه داربست / دفتر معماری اشعری و همکارانکافه داربست / دفتر معماری اشعری و همکارانکافه داربست / دفتر معماری اشعری و همکارانکافه داربست / دفتر معماری اشعری و همکاران

کافه داربست بخشی از مجموعه فرهنگی سینمایی خلیج فارس شیراز است. یکی از اهداف اصلی در طراحی این کافه، به علت قرارگیری‌اش در یک مجتمع فرهنگی، ایجاد تعاملات مردمی بیشتر در جهت رسیدن به پایداری اجتماعی بود. از طرفی نیز یکی از خواسته‌های کارفرما امکان تاسیس شعبه‌های دیگری از آن در آینده بود. در همین راستا، ما از داربست و الوار به عنوان استخوان‌بندی اصلی، و به عنوان یک عنصر هویت‌بخش در طراحی فضای کافه استفاده کردیم.

کافه داربست / دفتر معماری اشعری و همکاران
Courtesy of Ashari Architects | Photo: Amirali Ghaffari

سازه داربست امکان رسیدن به سرانه فضایی بیشتر، شفافیت و پویایی بصری، سیالیت فضایی و امکان استفاده حداکثری همه افراد از محیط کافه را فراهم کرد. هزینه کم و امکان تغییر چیدمان در فضاهای گوناگون، از جمله ویژگی‌های داربست است. همچنین داربست با توجه به ویژگی‌های ذاتی که ذکر شد، می‌تواند به عنوان معرف برند این کافه در شعبه‌های دیگر مورد استفاده قرار گیرد و خواسته کارفرما را نیز برآورده کند.

کافه داربست / دفتر معماری اشعری و همکاران
Courtesy of Ashari Architects | Photo: Amirali Ghaffari

به منظور افزایش فضای نشستن در کافه، نیم‌طبقه‌ها به مجموعه اضافه شد و فضاهای نشستن نیز در قالب الگوهای مختلفی از جنس داربست شکل گرفتند؛ طبقه اول به مکانی برای ایجاد تعاملات اجتماعی مردم با یکدیگر و با کارکنان (عمومی‌تر)، و طبقه بالا به حیطه خصوصی‌تر اختصاص یافت. از این‌رو، در طبقه اول از میزها و فضاهای اجتماعی استفاده شده است و در طبقه بالا از میزهای کوچک با ظرفیت کمتر.

کافه داربست / دفتر معماری اشعری و همکاران
Courtesy of Ashari Architects | Photo: Amirali Ghaffari

در این کافه سعی شد تمامی متریال‌ها بدون تغییر ماهیت اصلی خودشان، در فضا به کار گرفته شوند که کاربرد بدون پوشش سازه و تاسیسات نیز به تعریف فضای مورد نظر ما کمک کرد. همچنین با بازکردن یکی از جداره‌های کافه که به سمت خارج بود (بازشو)، امکان ارتباط بیرون مجتمع با داخل کافه به وجود آمد و علاوه بر آن، ورود نور طبیعی به فضا باعث ایجاد سایه‌روشن‌هایی در فضای داخلی شد.

کافه داربست / دفتر معماری اشعری و همکارانکافه داربست / دفتر معماری اشعری و همکارانکافه داربست / دفتر معماری اشعری و همکارانکافه داربست / دفتر معماری اشعری و همکارانکافه داربست / دفتر معماری اشعری و همکارانکافه داربست / دفتر معماری اشعری و همکارانکافه داربست / دفتر معماری اشعری و همکارانکافه داربست / دفتر معماری اشعری و همکارانکافه داربست / دفتر معماری اشعری و همکارانکافه داربست / دفتر معماری اشعری و همکارانکافه داربست / دفتر معماری اشعری و همکارانکافه داربست / دفتر معماری اشعری و همکارانکافه داربست / دفتر معماری اشعری و همکارانکافه داربست / دفتر معماری اشعری و همکارانکافه داربست / دفتر معماری اشعری و همکارانکافه داربست / دفتر معماری اشعری و همکارانکافه داربست / دفتر معماری اشعری و همکارانکافه داربست / دفتر معماری اشعری و همکارانکافه داربست / دفتر معماری اشعری و همکارانکافه داربست / دفتر معماری اشعری و همکارانکافه داربست / دفتر معماری اشعری و همکارانکافه داربست / دفتر معماری اشعری و همکارانکافه داربست / دفتر معماری اشعری و همکارانکافه داربست / دفتر معماری اشعری و همکارانکافه داربست / دفتر معماری اشعری و همکارانکافه داربست / دفتر معماری اشعری و همکارانکافه داربست / دفتر معماری اشعری و همکارانکافه داربست / دفتر معماری اشعری و همکارانکافه داربست / دفتر معماری اشعری و همکارانکافه داربست / دفتر معماری اشعری و همکارانکافه داربست / دفتر معماری اشعری و همکارانکافه داربست / دفتر معماری اشعری و همکاران

Daarbast Cafe
Architect: Ashari Architects (Amir Hossein Ashari)
Location: Shiraz, Iran (Persian Gulf Complex)
Date: 2018
Area: 270 sqm
Status: Completed
Design Team: Zahra Jafari, Amir Iranidoost Haghighi
Research: Elnaz Amini
3D Modeling: Amir Iranidoost Haghighi
Construction Manager: Saeid Jamali
Construction Team: Ehsan Shabani
Structure & Metal: Asghar Gerami, Ayoub Hashemi
Woodwork: Rost Group
Lighting: Seyed Amin Mousavi
Graphic: Zahra Jafari, Elnaz Amini
Photo: Amirali Ghaffari

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *