نماد حجمی میدان انقلاب تهران / پیمان اسحاقی، مجتبی داوری مجد

Tehran Enqelab Square Monument / Peyman Es’haghi, Mojtaba Davari Majd

نماد حجمی میدان انقلاب تهران
معمار: پیمان اسحاقی، مجتبی داوری مجد
موقعیت: تهران، ایران
تاریخ: 1393
وضعیت: طرح پیشنهادی مسابقه
کارفرما: سازمان زیباسازی شهر تهران

project-0098_02project-0098_03project-0098_04project-0098_05

انقلاب ایران، یکی از مدرن‌ترین انقلاب‌های دنیا محسوب می‌شود و این تغییر و تحول مردمی، هرچند با دیدگاه‌ها و نظرات مختلفی روبروست، ولی در اصل، این جنبش‌ برخاسته از هویت و ریشه‌های فرهنگی ایرانی اسلامی است. برای نشان‌دادن هویت و ریشه‌های فرهنگی ملت ایران، به صورت نمادین، از عنصر ایوان متحول‌شده و نقوش اسلیمی استفاده شده و با توجه به گنبد موجود در میدان، فرم المان منطبق با این گنبد شکل گرفته است.

Courtesy of Peyman Es’haghi, Mojtaba Davari Majd
Courtesy of Peyman Es’haghi, Mojtaba Davari Majd

نقوش استفاده‌شده، زمینه طرح محسوب می‌شود که هر یک نماینده‌ای نمادین از ملت ایران هستند که به سمت وحدت حرکت می‌کنند و در آخر، به میله‌های فلزی ایستاده و عمودی ختم می‌شوند که نشانگر قیام و ایستادگی ملت ایران با ریشه ایرانی اسلامی هستند. تراکم این میله‌ها در بیرون، یک مکعب تشکیل داده‌ است که با نبود هر میله، وحدت و یکپارچگی آن به هم می‌خورد و میله‌ای نیز نمی‌تواند وارد این وحدت بشود. در قسمت مرکز طرح، ضخامت میله‌ها و رنگ آنها با سایر قسمت‌های میله فرق دارد و این تراکم حجم و رنگ، باعث ایجاد یک کره شده است که هر میله به نوبه خود، نقشی در تشکیل این کره دارد و میله‌هایی نیز که تراکم ندارند، پیکره نظام را تشکیل داده‌اند. این طرح، استعاره از ملت ایران است که هر یک به نوبه خود، سهمی در این انقلاب داشته‌اند و وحدت و یکپارچگی آن، به حضور همه مردم بستگی دارد.

Courtesy of Peyman Es’haghi, Mojtaba Davari Majd
Courtesy of Peyman Es’haghi, Mojtaba Davari Majd

با توجه به اینکه گنبد کنونی، وزن حداکثر 4 تن را می‌تواند تحمل کند، طرح به گونه‌ای طراحی شده است که گنبد هیچ باری را متحمل نمی‌شود؛ سازه‌ای متشکل از تیرهای فلزی به صورت مورب تعبیه شده که بر روی یک رینگ بتنی سوار شده است و نیرو را به ستون‌های زیر خیابان انتقال می‌دهد.

project-0098_01project-0098_02project-0098_03project-0098_04project-0098_05project-0098_06project-0098_07project-0098_08project-0098_09Modelproject-0098_11

Tehran Enqelab Square Monument
Architect: Peyman Es’haghi, Mojtaba Davari Majd
Location: Tehran, Iran
Date: 2014
Status: Competition Proposal
Client: Tehran Beautification Organization

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *