ویلای سفید رستم / محمدرضا کهزادی

Rostam White Villa / Mohammad Reza Kohzadi

ویلای سفید رستم
معمار: محمدرضا کهزادی
موقعیت: تنکابن، مازندران، ایران
تاریخ: 1398
مساحت: 280 مترمربع
وضعیت: ساخته‌شده
کارفرما: پیمان رستم‌پور
دستیاران طراحی: محمد آقاجانی، مرتضی علی‌محمدی، ندا میرانی
تیم طراحی: حسین آقایی، نیلوفر صادقی، سوگند شورج، مهتاب اذعانی، معظمه اشکوریان، بنیامین جهانشاهی، نگار محمدحسینی، مهرسا نستار
اجرا: پیمان رستم‌پور
عکس: استودیو دید

ویلای سفید رستم / محمدرضا کهزادیویلای سفید رستم / محمدرضا کهزادیویلای سفید رستم / محمدرضا کهزادیویلای سفید رستم / محمدرضا کهزادی

ويلاي سفيد رستم در شهر تنکابن و در یک باغ وسیع کیوی احداث شده است. با توجه به باز بودن سایت در تمامی جهات، تیغه‌هایی از جهات مختلف به داخل پروژه کشیده شده و کاربری‌های متنوعی برای هریک از آن‌ها تعریف شده است.

ویلای سفید رستم / محمدرضا کهزادی
Courtesy of Mohammad Reza Kohzadi | Photo: Deed Studio

بر اساس خواست کارفرما مبنی بر پایین نگه‌داشتن سطح هزینه‌ها، سعی بر آن شده است تا پروژه در ابعاد مختلفی از جمله انتخاب متریال کلی بنا، به گونه‌ای بهینه طراحی و ساخته شود، و در عین حال کلیتی یکپارچه را در این باغ به نمایش بگذارد.

ویلای سفید رستم / محمدرضا کهزادیویلای سفید رستم / محمدرضا کهزادیویلای سفید رستم / محمدرضا کهزادیویلای سفید رستم / محمدرضا کهزادی
ویلای سفید رستم / محمدرضا کهزادیویلای سفید رستم / محمدرضا کهزادیویلای سفید رستم / محمدرضا کهزادیویلای سفید رستم / محمدرضا کهزادی
ویلای سفید رستم / محمدرضا کهزادیویلای سفید رستم / محمدرضا کهزادیویلای سفید رستم / محمدرضا کهزادیویلای سفید رستم / محمدرضا کهزادی
ویلای سفید رستم / محمدرضا کهزادیویلای سفید رستم / محمدرضا کهزادیویلای سفید رستم / محمدرضا کهزادیویلای سفید رستم / محمدرضا کهزادی
ویلای سفید رستم / محمدرضا کهزادیویلای سفید رستم / محمدرضا کهزادیویلای سفید رستم / محمدرضا کهزادیویلای سفید رستم / محمدرضا کهزادی
ویلای سفید رستم / محمدرضا کهزادیویلای سفید رستم / محمدرضا کهزادیویلای سفید رستم / محمدرضا کهزادیویلای سفید رستم / محمدرضا کهزادی

Rostam White Villa
Architect: Mohammad Reza Kohzadi
Location: Tonekabon, Mazandaran, Iran
Date: 2019
Area: 280 sqm
Status: Completed
Client: Peyman Rostampour
Design Assistants: Mohammad Aghajani, Morteza Alimohammadi, Neda mirani
Design Team: Hossein Aghaei, Niloofar Sadeghi, Sogand Shouraj, Mahtab Ezani, Moazameh Eshkevarian, Benyamin Jahanshahi, Negar Mohammadhosseini, Mehrsa Nastar
Construction: Peyman Rostampour
Photo: Deed Studio

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *