4 thoughts on “Towards a Critical Formalism; A Review of Fluid Motion Architects’ Works / Pooyan Rouhi”

 1. با سلام
  این موضوع کاملا درسته که امروز بسیاری از تیپولوژی ها از نظر ریخت شناسی معلول شدن و در گذر زمان به 3 سرنوشت دچار شدن ( 1) یا از بین رفتن (2) هستن ولی کارایی ندارن (3) هستن و کارایی هم دارن اما تازگی ندارن. آنچه که دستمایه کار حرکت سیال هست در مورد دسته سوم هست و باید این موضوع رو اذعان کرد که حرکت سیال این نقیصه رو به درستی متوجه شده و به چالش کشیده اما نکته مهم این که جواب هایی که ارائه کرده چقدر درست و قابل دفاع هست اینجا جاییه که ذهن مخاطب در این نوشته دنبال پاسخ های معتبری هست. اما صرفا یک خوانش کاملا یک طرفه هست، تا نقد یا تحلیل یک اثر و خواسته یا ناخواسته بیشتر این ذهنیت رو به مخاطب القاء می کنه که بهترین روش ممکن برای معماری معاصر، روش انتقادی اون هم به صورت فرمالیستی هست و این پیش فرض رو صحیح تلقی کرده . این نگاه اسمش رو بزاریم “نوگرای رادیکال” دقیقا در تله ایی گیر می کنه که قطب مخالف اون، اسمش رو بزاریم “سنتی محافظه کار” سالهاست توش گیر افتاده.

  1. با این جمله شما که گفتید ((اما صرفا یک خوانش کاملا یک طرفه هست، تا نقد یا تحلیل یک اثر و خواسته یا ناخواسته بیشتر این ذهنیت رو به مخاطب القاء می کنه که بهترین روش ممکن برای معماری معاصر، روش انتقادی اون هم به صورت فرمالیستی هست و این پیش فرض رو صحیح تلقی کرده )) موافقم …خودم هم تو یک ورکشاب با ایشون بحث کردیم.. در این جهان کثرت گرا یه روش جواب گو نیست حتی اگه درون اون یک روش بی نهایت جواب باشه….ولی من اولین بار با ایشون خیلی سخت برخورد کردم ولی با تامل بیشتر متوجه شدم این هم روش درست جالبیست اما به در من نمی خوره.

 2. با سلام
  نوشته خوبی است و نویسنده محترم آن در پی جوابی است برای فهم جریان معماری معاصر ایران و در این مورد، کارهای مهندسین مشاور حرکت سیال. ولی آنچه از چشم نویسنده پوشیده ماند و به صورت کلی از آن غافل شده، این است که جریان معماری معاصر ایران سالها از سنت تاریخی معماری ایران فاصله گرفته است و ما بیش ار 150 سال در راهی قرار گرفته ایم که همواره در حال تجربه هستیم و کارهای مهندسین مشاور حرکت سیال هم در این راستاست. لذا بحث سنت و معماری تاریخی ایران را وارد این موضوع کردند و نشان دادن اینکه کارهای ذکر شد چقدر توانسته از آن بیاموزد و یا رد شود، کاملاً موضوعی فریبنده و گمراه کننده است، همان موضوعی که ما چندین دهه خواسته و یا ناخواسته درگیر آنیم. همین موضوعی است که نویسنده وا می دارد که این جمله بنویسد “ما همیشه می شنویم که معماری تاریخی ایران راهکارهای نبوغ آمیزی برای هماهنگی با اقلیم ارائه کرده است اما زمانی که در این راهکارها دقیق می شویم متوجه می شویم که چندان نبوغ آمیز نبوده اند بلکه بیشتر واکنش هایی کاملا طبیعی و حتی منفعل بوده اند نسبت به شرایط موجود.” بماند این موضوع که همین جمله بینش و سواد نویسنده را نسبت به تاریخ معماری سنتی ایران آشکار می کند؟
  کارهای مهندسین مشاور حرکت سیال را می توان در امتداد جریان مدرن ایرانی که در دوره رضاشاهی با کارهای وارتان و دیگر معماران نسل اول شروع شد و بتوسط خود آنها به اوج رسید، دید. آن زمانی که وارتان به مدرن بین دو جنگ جهانی با چاشنی آرت دکو می اندیشد و در پی یافتن زبان خودش بود، کارهای مهندسین مشاور حرکت سیال در پی گذر از این جریان و نزدیک شده به زبان معماری امروزی جهان است که اگر قول جنکس را قبول کنیم گونه ای نئومدرنی است که دیگر مثل لوکوربوزیه نمی اندیشد و اینبار خود را به کولهاس و حدید و دیگران نزدیک احساس می کند، ولی این حس سرگش و انتقادی است و بدنبال یافتن خط و امضای خود است. همانگونه که معماران نسل اول معماری ایران هم بدنبال آن بودند. لذا کار های مهندسین مشاور حرکت سیال گیرم که زبانی بین المللی دارند ولی گونه ای ایرانی هستند و فهم معمار ایرانی را نسبت به معماری روز جهانی نشان می دهد. و دقیقاً همین نکته است که نویسنده مقاله ی “به سوی فرمالیسم انتقادی” از آن غافل و آن را ندیده و خواسته و ناخواسته گرفتار این موضوع شده که چقدر کار این مهندسین مشاور توانسته از معماری تاریخی ایران عبور کند.

 3. اینکه در معماری منتقدانه با موضوع برخورد کنیم یکی از اصول پایه ای در طراحی است. اما اینکه این انتقاد اصول را زیر پا بگذارد به هیچ وجه قابل توجیه نخواهد بود. در معماری مساجد اینکه افرادی در زیر سقف مشغول عبادت باشند و افرادی در روی سقف نشسته باشند . نه وجهه جالبی برای یک کشوراسلامی داره و نه با قداست مسجد همخوانی دارد.در مورد طراحی مسجد ولی عصر واقعا سهل انگاری کردن در مورد نشستن روی بام. که البته الان در اجرا دیگه این امکان برای رفتن و نشستن روی بام رو حذف کردند

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *