Namakabroud Residential Complex [3rd Alternative] / SaRA Studio

مجتمع مسکونی نمک‌آبرود [گزینه سوم]
معمار: استودیو سرا
موقعیت: نمک‌آبرود، ایران
تاریخ: 1392
مساحت: 100،000 مترمربع
وضعیت: طرح پیشنهادی مسابقه / طرح برگزیده
کارفرما: شرکت شیوا اطلس
تیم پروژه: علی قربانی، علی کشفی، عماد کشفی، پویا قلی‌زاده، احسان مسعود
رندرینگ: عماد کشفی
ماکت: موسی ربانی

project-0022_02project-0022_03project-0022_04project-0022_05

ایجاد محیطی جذاب و در عین حال صمیمی که بتواند به نحوی، مقیاس بزرگ مجموعه را در نظر ساکنین خرد و تعریف کند، از اهداف اولیه طراحی بوده است. در این بستر، با توجه به معماری گذشته منطقه که با تمهیدات ویژه اقلیمی، از حیاط میانی استفاده می‌شد، فرم حیاط مرکزی تجربه شد، با این هدف که بتواند فضایی مطلوب به وجود آورد و مسائل مربوط به بستر، چون نور مناسب، رطوبت زیاد، دیدها، مقیاس فضاها و کج‌باران‌های غربی را حل کند. برای آنکه بتوان نور واحدهای مختلف را کنترل کرد و از شدت نور غرب در فضاها کم کرد، این حیاط با شکلی منحنی ایجاد شد تا سطح نورگیر کمتری در غرب داشته باشد. این مهم با دو هدف انجام شد: یکی پرهیز از نور غرب و دیگری جلوگیری از کج‌باران‌های غربی که شاخصه اقلیمی این منطقه به شمار می‌رود.

Courtesy of SaRA Studio
Courtesy of SaRA Studio

اولین مساله چنین حیاطی، حل کردن مسائل اقلیمی است. برای حل کردن این مساله، محل برخورد حجم به وسیله قوس‌هایی بتنی از زمین بلند شد. این خالی شدن، جریان هوا را به راحتی وارد حیاط و از بالا و یا طاق‌های بتنی دیگر خارج می‌کند. ویژگی دیگر این برش حجمی، سبک شدن بصری حجم است. به تعبیری، برج با لبه‌هایی شبیه اعضای حلزون، به نرمی به سمت ساحل حرکت می‌کند. به همین جهت، نام حلزون برای این فرم انتخاب شد. برای ایجاد دید مناسب به دریا و کوه و همچنین رسیدن به تناسبات مناسب در حیاط میانی، برشی دیگر در بام مجموعه به وجود آمد. این برش، دید مناسبی برای واحدهای داخل حیاط، به سمت دریا به وجود می‌آورد. روی بام نیز حیاط‌هایی با فضای سبز، برای واحدهای طبقات فوقانی شکل می‌گیرد.

Courtesy of SaRA Studio
Courtesy of SaRA Studio

دسترسی عمودی واحدهای مسکونی در سه نقطه مجموعه جانمایی شده است. این سه نقطه بلندترین نقاط فرم نیز هستند تا بتوانند تا طبقه انتهایی بالا بیایند. ورودی مجموعه از زیر طاق‌های بتنی است که در پلان طبقه همکف مشخص است. طاق بلند ضلع جنوب غربی ورودی اصلی مجموعه را تعریف می‌کند. راهرو ها در این بخش، در جداره بیرونی قرار گرفته‌اند تا در برابر تابش آفتاب غرب و کج‌باران‌های غربی از واحدهای مسکونی محافظت کنند. دسترسی واحدها در طبقات نیز از راهرویی است که سه دسترسی عمده عمودی را به هم مرتبط می‌سازد. سازه ساختمان ترکیبی از ستون‌ها و صفحات بتنی است که در طبقه همکف، به وسیله طاق‌های عظیم بتنی، بار خود را به سه باکس بتنی منتقل می‌کنند. به علت تمرکز کل بار ساختمان در سه نقطه محدود، تدابیر سازه‌ای خاص برای فونداسیون، چون فونداسیون عمیق و یا شمع زدن ناگزیر است.

project-0022_01project-0022_02project-0022_03project-0022_04project-0022_05project-0022_06project-0022_07project-0022_08project-0022_09project-0022_10project-0022_11project-0022_12project-0022_13project-0022_14project-0022_15

Namakabroud Residential Complex [3rd Alternative]
Architect: SaRA Studio
Location: Namakabroud, Iran
Date: 2013
Area: 100,000 sqm
Status: Competition Proposal / Selected Work
Client: Shiva Atlas Co.
Project Team: Ali Ghorbani, Ali Kashfi, Emad Kashfi, Pouya Gholizadeh, Ehsan Masoud

Rendering: Emad Kashfi
Model: Mousa Rabbani

One thought on “Namakabroud Residential Complex [3rd Alternative] / SaRA Studio”

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *