Sina (Azadi) Complex’s Facade / Mahdi Mahdavi, Babak Ahangar Azizi

نمای مجتمع تجاری ـ اداری سینا (آزادی)
معمار: مهدی مهدوی، بابک آهنگر عزیزی
موقعیت: تهران، ایران
تاریخ: 1392
وضعیت: طرح پیشنهادی مسابقه / رتبه چهارم
کارفرما: شرکت توسعه سینا

project-0028_02project-0028_03project-0028_04project-0028_05

با توجه به خواسته کارفرما مبنی بر طراحی نما بر اساس پلان طراحی شده توسط مهندسین مشاور جهان پیوسته، و با توجه به بررسی‌های انجام شده توسط گروه طراحی، در روند طراحی نما با مشکلات بسیار اساسی در پلان مواجه شدیم و طراحی نما را با توجه به تغییرات و تکمیل و همچنین رفع نقایص پلان شروع کردیم. پروسه طراحی بر مبنای این ذهنیت و واقعیت آلودگی صوتی و آلودگی شدید هوای تهران شکل گرفت و در جریان روند طراحی، محیط و شاخص‌ها و مکان‌های موجود در بافت منطقه (خیابان آزادی) و همچنین نحوه برخورد این مجتمع در کنار این عناصر نیز مد نظر قرار گرفت. در آخر، بارکد به عنوان یک شاخصه بین‌المللی تجاری و همچنین المان آزادی به عنوان یک نشانه ملی، تاثیر اساسی را در پوسته بیرونی پروژه گذاشت و نمای پروژه را شکل داد.  

Courtesy of Mahdi Mahdavi, Babak Ahangar Azizi
Courtesy of Mahdi Mahdavi, Babak Ahangar Azizi

پروژه در پلان، توسط یک ریه تنفسی که ارتباط با هوای آزاد داشته و همچنین دارای پوشش گیاهی برای فیلتر هواست، کار خود را آغاز کرد و سعی شد این روند در کل مجموعه ادامه پیدا کند و همچنین مکان‌هایی برای تماشای شهر در کدهای ارتفاعی مختلف شکل گرفت که توسط پوسته نما (پوشش گیاهی و نقوش) احاطه شده و یک دید فیلتر شده توسط این عناصر را در اختیار مخاطب، چه از داخل و چه از بیرون، قرار می‌دهد تا از شدت آلودگی، به لحاظ بصری و فیزیکی، کاسته شود. 

project-0028_01project-0028_02project-0028_03project-0028_04project-0028_05project-0028_06project-0028_07project-0028_08project-0028_09project-0028_10

Sina (Azadi) Complex’s Facade
Architect: Mahdi Mahdavi, Babak Ahangar Azizi
Location: Tehran, Iran
Date: 2013
Status: Competition Proposal / 4th Place
Client: Sina Development Company

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *