DGS-CO Office Building / Ayeneh Office

ساختمان اداری کارخانه درخشان قطعه‌ساز سپاهان

دفتر معماری آینه (علی دهقانی، علی سلطانی، عاطفه کرباسی)

راه‌یافته به مرحله نیمه‌نهایی سومین دوره جایزه شایستگی معمار ایرانی (۱۳۹۹)

موقعیت: نجف‌آباد، اصفهان، ایران (ویلا شهر، شهرک صنعتی شهید منتظریه)
تاریخ: ۱۳۹۱
مساحت: ۱۰۱۱ مترمربع
وضعیت: ساخته‌شده
کارفرما: آقای سیدمحمد آیتی

ما برای طراحی ساختمان اداری كارخانه، اندكی پس از اجرای كامل سقف‌ها و تیغه‌چینی برخی طبقات دعوت به كار شدیم، به همین دلیل، با ثابت ماندن عناصری چون ستون‌ها، دستگاه پله و آسانسور، با محدودیت‌هایی روبرو بودیم.

ساختمان اداری کارخانه درخشان قطعه‌ساز سپاهان / دفتر معماری آینه
Courtesy of Ayeneh Office

آنچه تیم طراحی را در اولین بازدید از سایت جذب كرد، محیط مجاور آن، شامل كوهستانی صخره‌ای بود؛ شكل و رنگ و حال و هوای خاص این كوهستان كه در شرق و اندكی از شمال پروژه قرار داشت، نقطه آغازی برای ایده‌پردازی نما و حجم پروژه شد. در ابتدا، برای هماهنگی حجم و نیز روی كردن به كوهستان و تماشای بهینة منظره آن از درون، با سازة فلزی، بخش‌هایی را به سازة اصلی و بتنی پروژه افزودیم. این کار، سطوح افقی مستطیل‌شكل را نیز كه نتیجه‌ای یكنواخت و بی‌تحرك و بی‌واكنش در حجم نهایی در پی داشت، به بازی‌های فرمی وارد كرد و از درون، چرخش‌ها و در نتیجه، دید و منظرهایی تعریف‌شده به سمت كوه به‌ وجود آورد. با همین هدف، در جای جای بخش‌های خدماتی یا اداری، تراس‌هایی برای در اختیار گذاردن مناظر كوه، به ساز‌ة پیشین اضافه شد.

ساختمان اداری کارخانه درخشان قطعه‌ساز سپاهان / دفتر معماری آینه
Courtesy of Ayeneh Office

در انتخاب مصالح و تعریف شكل بدنه و حجم و نیز در جای‌گیری عملكردها در پلان، تلاش كردیم حجم پروژه از زمین و زمینة مجاور آن كه زمینه‌ای كوهستانی در شمال است، به آرامی برخیزد و به سمت شهر، در سمت جنوب رو كند. حجم پایه كه كاركنان و كارگران را در فضاهای اداری و غذاخوری و نیز بخش خدماتی و نگهبانی در خود جای می‌دهد، همرنگ با كوهستان است. حجم جنوبی، ضمن اختصاص كاربری‌های درون آن به اقامتی و مدیریتی و سالن كنفرانس، با مصالح مدرن برجسته می‌شود و با دیدی پانوراما و پیوسته، به شهر رو می‌كند. به این ترتیب، در نما مصالح مدرن و سنگ‌های همگون با كوهستان، مطابق با عملكردهایی كه در پس خود پنهان كرده‌اند، در هم قفل می‌شوند.

ساختمان اداری کارخانه درخشان قطعه‌ساز سپاهان / دفتر معماری آینه
Courtesy of Ayeneh Office

تیغه‌های داخلی بخش اداری كه قبل از طراحی ما، با مصالح بنایی شكل گرفته بود، تخریب و در طرح جدید، فضایی یكدست و انعطاف‌پذیر برای بخش اداری ایجاد شد. پنجره‌های این فضای یكدست و نیز سالن غذاخوری در همكف از قاب‌هایی پرتعداد، اما محدود در اندازه، تشكیل می‌شود كه با توجه به برخی چشم‌اندازهای نامطلوب جبهه شرقی، طبیعت مجاور، یعنی كوهستان و آسمان صاف را انتخاب و به كاركنان فضای داخلی هدیه كند.

ساختمان اداری کارخانه درخشان قطعه‌ساز سپاهان / دفتر معماری آینه
Courtesy of Ayeneh Office

این پروژه، فضای اداری كارخانه‌ را چنان در خود جای داده كه دیگر برای كوهستان مجاور خود و كوهنوردانی كه برای تجربة حضور در زمینة زیبا و طبیعی كوهستان به آنجا می‌آیند، غریبه نباشد، انگار كه از دل كوه برخاسته، با آن رفاقت می‌كند و با سایه‌روشن‌های آن در گفتگو و سازگاری است.

DGS-CO Office Building

Ayeneh Office (Ali Dehghani, Ali Soltani, Atefeh Karbasi)

Semi-Finalist of Iranian Architect Merit Award 2020

Location: Najafabad, Isfahan, Iran
Date: 2012
Area: 1011 sqm
Status: Completed
Client: Seyed Mohammad Ayati

We were invited to design this office building for the factory in 2010, shortly after the completion of the structure, ceilings and internal walls. Working within the already fixed elements such as columns, stairs and the elevator shaft was a challenge to start with.

Visiting the site, designers were immediately impressed by the rocky mountainous environment to the east and partly north, whose qualities informed and inspired our design. We started by introducing new steel-framed addendum to the original concrete structure to achieve harmony with the mountain as well as offering improved views to it. This replaced the monotony and static qualities of the original design with plays of forms, and created a variety of views out of these twists. This was also followed by creating a range of terraces for offices and service areas.

The choice of materials, the formation of volumes, and the distribution of functions were all designed to suggest a rise of the building from the context facing the town to the south. The main part housing offices, canteen, services and security is finished with matching color with the mountain whereas the southern part dedicated to residential, management and conference hall activities is highlighted with modern materials and a panoramic, continuous views towards the town. Thus, the natural and modern materials create a whole by interlocking into each other.

The internal partitions previously erected in offices were also removed to achieve more flexibility in the organization of space, with the windows to these parts, together with those in the ground floor canteen designed as series of multiple, but small frames replacing some undesirable views to the east with that of the mountain and the clear sky.

This office block is designed in such a way that it will not alienate hikers enjoying surrounding nature and landscape: it is as if the building is emerged from the mountain and it its companion.

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *