DGS-CO Office Building / Ayeneh Office

ساختمان اداری کارخانه درخشان قطعه‌ساز سپاهان
معمار: دفتر معماری آینه
موقعیت: نجف‌آباد، اصفهان، ایران (ویلا شهر، شهرک صنعتی شهید منتظریه)
تاریخ: 1391
مساحت: 1011 مترمربع
وضعیت: ساخته‌شده
کارفرما: آقای سیدمحمد آیتی
تیم پروژه: علی دهقانی، علی سلطانی، عاطفه کرباسی

project-0032_02project-0032_03project-0032_04project-0032_05

ما براي طراحي ساختمان اداري كارخانه، اندكي پس از اجراي كامل سقف‌ها و تيغه‌چيني برخي طبقات دعوت به كار شديم، به همين دليل، با ثابت ماندن عناصري چون ستون‌ها، دستگاه پله و آسانسور، با محدوديت‌هايی روبرو بوديم.

Courtesy of Ayeneh Office
Courtesy of Ayeneh Office

آنچه تيم طراحي را در اولین بازديد از سايت جذب كرد، محيط مجاور آن، شامل كوهستاني صخره‌اي بود؛ شكل و رنگ و حال و هواي خاص اين كوهستان كه در شرق و اندكي از شمال پروژه قرار داشت، نقطه آغازي براي ايده‌پردازي نما و حجم پروژه شد. در ابتدا، براي هماهنگي حجم و نيز روي كردن به كوهستان و تماشاي بهينة منظره آن از درون، با سازة فلزي، بخش‌هايي را به سازة اصلي و بتني پروژه افزوديم. این کار، سطوح افقي مستطيل‌شكل را نیز كه نتيجه‌اي يكنواخت و بي‌تحرك و بي‌واكنش در حجم نهايي در پي داشت، به بازي‌هاي فرمي وارد كرد و از درون، چرخش‌ها و در نتيجه، ديد و منظرهايي تعريف‌شده به سمت كوه به‌ وجود آورد. با همین هدف، در جاي جاي بخش‌هاي خدماتي يا اداري، تراس‌هايي براي در اختيار گذاردن مناظر كوه، به ساز‌ة پيشين اضافه شد.

Courtesy of Ayeneh Office
Courtesy of Ayeneh Office

در انتخاب مصالح و تعریف شكل بدنه و حجم و نيز در جاي‌گيري عملكردها در پلان، تلاش كرديم حجم پروژه از زمين و زمينة مجاور آن كه زمينه‌اي كوهستاني در شمال است، به آرامي برخيزد و به سمت شهر، در سمت جنوب رو كند. حجم پايه كه كاركنان و كارگران را در فضاهاي اداري و غذاخوري و نيز بخش خدماتي و نگهباني در خود جاي مي‌دهد، همرنگ با كوهستان است. حجم جنوبي، ضمن اختصاص كاربري‌هاي درون آن به اقامتی و مديريتي و سالن كنفرانس، با مصالح مدرن برجسته مي‌شود و با ديدی پانوراما و پيوسته، به شهر رو مي‌كند. به اين ترتيب، در نما مصالح مدرن و سنگ‌هاي همگون با كوهستان، مطابق با عملكردهايي كه در پس خود پنهان كرده‌اند، در هم قفل مي‌شوند.

Courtesy of Ayeneh Office
Courtesy of Ayeneh Office

تيغه‌هاي داخلي بخش اداري كه قبل از طراحي ما، با مصالح بنايي شكل گرفته بود، تخريب و در طرح جديد، فضايي يكدست و انعطاف‌پذير براي بخش اداري ایجاد شد. پنجره‌هاي اين فضاي يكدست و نيز سالن غذاخوري در همكف از قاب‌هايي پرتعداد، اما محدود در اندازه، تشكيل مي‌شود كه با توجه به برخي چشم‌اندازهاي نامطلوب جبهه شرقي، طبيعت مجاور، يعني كوهستان و آسمان صاف را انتخاب و به كاركنان فضاي داخلي هديه كند.

Courtesy of Ayeneh Office
Courtesy of Ayeneh Office

اين پروژه، فضاي اداري كارخانه‌ را چنان در خود جاي داده كه ديگر براي كوهستان مجاور خود و كوهنورداني كه براي تجربة حضور در زمينة زيبا و طبيعي كوهستان به آنجا مي‌آيند، غريبه نباشد، انگار كه از دل كوه برخاسته، با آن رفاقت مي‌كند و با سايه‌روشن‌هاي آن در گفتگو و سازگاري است.

project-0032_01project-0032_02project-0032_03project-0032_04project-0032_05project-0032_06project-0032_07project-0032_08project-0032_09project-0032_10project-0032_11project-0032_12project-0032_13project-0032_14project-0032_15project-0032_16

DGS-CO Office Building
Architect: Ayeneh Office
Location: Najafabad, Isfahan, Iran
Date: 2012
Area: 1011 sqm
Status: Completed
Client: Seyed Mohammad Ayati
Project Team: Ali Dehghani, Ali Soltani, Atefeh Karbasi

We were invited to design this office building for the factory in 2010, shortly after the completion of the structure, ceilings and internal walls. Working within the already fixed elements such as columns, stairs and the elevator shaft was a challenge to start with.

Visiting the site, designers were immediately impressed by the rocky mountainous environment to the east and partly north, whose qualities informed and inspired our design. We started by introducing new steel-framed addendum to the original concrete structure to achieve harmony with the mountain as well as offering improved views to it. This replaced the monotony and static qualities of the original design with plays of forms, and created a variety of views out of these twists. This was also followed by creating a range of terraces for offices and service areas.

The choice of materials, the formation of volumes, and the distribution of functions were all designed to suggest a rise of the building from the context facing the town to the south. The main part housing offices, canteen, services and security is finished with matching color with the mountain whereas the southern part dedicated to residential, management and conference hall activities is highlighted with modern materials and a panoramic, continuous views towards the town. Thus, the natural and modern materials create a whole by interlocking into each other.

The internal partitions previously erected in offices were also removed to achieve more flexibility in the organization of space, with the windows to these parts, together with those in the ground floor canteen designed as series of multiple, but small frames replacing some undesirable views to the east with that of the mountain and the clear sky.

This office block is designed in such a way that it will not alienate hikers enjoying surrounding nature and landscape: it is as if the building is emerged from the mountain and it its companion.

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *