خانه‌های سروستان / گروه معماری کلیاس کویر

Sarvestan Houses / Kelyas Kavir Architectural Group

خانه‌های سروستان

گروه معماری کلیاس کویر (مهدی گرامی)

موقعیت: رویان، نور، مازندران، ایران
تاریخ: ۱۳۹۴
مساحت: ۴۱۷ و ۴۵۷ مترمربع
وضعیت: ساخته‌شده
کارفرما: امیرصادق بیگی، علی حبیبیان
همکار طراحی: الهه حسن بارانی
تاسیسات مکانیکی: رازمیک ظریفیان
عکس: سیاوش باقری

طراحی خانه، رابطه مستقیمی با شیوه زندگی ساکنین آن دارد، و بدون شناسایی و تعریف شیوه زندگی، طراحی خانه مفهومی ندارد. امروزه، شیوه و سبک زندگی افراد و خانواده‌ها، الگوهای متنوع و متعددی پیدا کرده است. از همین‌رو، به دشواری می‌توان الگوهای از پیش تعیین‌شده‌ای در خصوص نحوه زندگی خانواده‌ها تعریف کرد تا از این طریق، بتوان به الگوها و ایده‌های طراحی مشخصی دست یافت. هنگامی هم که به شیوه زندگی، موضوع زندگی در دوره تعطیلات و پایان هفته اضافه می‌شود، طراحی خانه‌هایی برای این موضوع، به‌مراتب پیچیده‌تر می‌شود. روش ما برای رسیدن به الگوهای مناسب در این قبیل موارد، گفتگوهای مفصلی است که ما را با شیوه زندگی بهره‌برداران آشنا می‌کند، و این، آغاز فرایند طراحی است.

خانه‌های سروستان / گروه معماری کلیاس کویر
Courtesy of Kelyas Kavir Architectural Group | Photo: Siavash Bagheri

از میان تمام رویکردهایی که می‌تواند برای طراحی یک خانه وجود داشته باشد، اولویت اصلی ما در خانه، «آرامش» است. ما برای فراهم‌آوردن آرامش در فضا، به چهار مولفه توجه می‌کنیم: «طبیعت و اقلیم» که بیانگر تمامی امکانات و محدودیت‌های طبیعی است که ما در زمین پروژه با آن روبرو می‌شویم؛ «شیوه و علایق زندگی» که ما را در به‌دست‌آوردن تعدد و تنوع فضاها، روابط فضایی و سلیقه حاکم بر پروژه یاری می‌کند؛ «تناسبات و ابعاد» که اساس زیبایی‌شناسی ما را شکل می‌دهد؛ «فناوری» که بخشی از آرامش ناشی از آسایش به‌دست‌آمده از به‌کارگیری فناوری است.

خانه‌های سروستان / گروه معماری کلیاس کویر
Courtesy of Kelyas Kavir Architectural Group | Photo: Siavash Bagheri

پروژه خانه‌های سروستان در شهرک سروستان، در نزدیکی شهر رویان، در استان مازندران قرار دارد؛ دو خانه در کنار یکدیگر، با پلان‌ها و روابط فضایی مشابه، و شکل ظاهری متفاوت، ولی در پیوستگی و هماهنگی با هم. در ابتدا، کارفرمایان ما که دو دوست صمیمی بودند، درخواست‌شان این بود که دو خانه همسان در کنار یکدیگر، به منظور اقامت در تعطیلات، برایشان طراحی کنیم. اما در مسیر گفتگوها، به این نتیجه رسیدیم که در فرایند طراحی باید از تصمیم‌های پیش‌پاافتاده پرهیز کرد، و دو خانه اگرچه می‌توانند پلان‌های مشابهی داشته باشند، ولی دلیلی ندارد با متقارن‌سازی و شکل بیرونی همسان، از بسیاری از امکانات و دستاوردهایی که می‌توان در پروژه ایجاد کرد، چشم‌پوشی کنیم.

خانه‌های سروستان / گروه معماری کلیاس کویر
Courtesy of Kelyas Kavir Architectural Group | Photo: Siavash Bagheri

خانه‌های سروستان از سمت جنوب، رو به جنگل و شالیزارهای مجاور خود دارند، و از سمت شمال، مشرف به فضای شهرک سروستان هستند. در همین حال، ایوان جنوبی، هم به شالیزارها اشراف دارد و هم فضای استخر خانه‌ها. شکل خانه‌ها نیز به‌گونه‌ای است که سقف‌های شیب‌دار با پیش‌آمدگی‌های پیرامونی، خانه‌ها را از باران‌های شدید و زاویه‌دار سمت شمال‌غربی محافظت می‌کنند.

خانه‌های سروستان / گروه معماری کلیاس کویر
Courtesy of Kelyas Kavir Architectural Group | Photo: Siavash Bagheri

فضاهای خانه‌های سروستان را می‌توان به سه بخش تقسیم کرد:
ـ فضای عمومی که پذیرایی، ناهارخوری و بیلیارد در طبقه همکف را شامل می‌شود.
ـ فضای خصوصی که شامل اتاق‌های خواب در طبقه همکف و طبقه اول است.
ـ فضای نیمه‌عمومی که شامل آشپزخانه در طبقه همکف، و نیز نشیمنی است که از طبقه اول به درون فضای پذیرایی نفوذ کرده و بخشی از ارتفاع بلند پذیرایی را شکسته است.  

Sarvestan Houses

Kelyas Kavir Architectural Group (Mehdi Gerami)

Location: Royan, Nur, Mazandaran, Iran
Date: 2015
Area: 417 & 457 sqm
Status: Completed
Client: Amir Sadegh Beigi, Ali Habibian
Design Assistant: Elahe Hasan Barani
Mechanical Consultant: Razmik Zarifian
Photo: Siavash Bagheri

House design and the lifestyle of its residents share a direct relationship; house design may not make sense without identification and definition of said lifestyle. Today, individuals and families have diverse and varied lifestyles, and living patterns. Therefore, it is difficult to define predetermined patterns for families’ lifestyle, to be applied to achieve specific design patterns and ideas. When the themes of holidays and weekends are also added to the lifestyle, house design transforms into a much more complex matter. Our approach is to come up with appropriate patterns, through in-depth conversations with the residents, to acquaint us with the lifestyle of the end-users. This step is the beginning of the design process.

Of all the approaches to be adopted in house design, our top priority is “peace and comfort”. To bring peace and comfort, we take four components into consideration: “Nature and climate” that reflect all the natural possibilities and constraints we face on the project site; “Lifestyles and interests” that help us gain a multitude of spaces, spatial relationships, and preferences that govern the project; “Proportions and dimensions” that form the basis of our aesthetics; “Technology” that is part of the comfort blessed by application of technology.

The project is located in Sarvestan town, near Royan city, Mazandaran province; Two adjacent houses, sharing similar floor plans and spatial relationships, but different appearance, in harmony and conjunction. Initially, our clients, two close friends, wanted us to design two identical houses for them, to spend their holidays. Along the way, we concluded that in the design process, we should avoid making trivial decisions, and while the two houses might share identical plans, but there is no reason to sacrifice many beneficial facilities and features that we can achieve in the project, by symmetrical interior and exterior integration.

Sarvestan houses face the jungle and adjacent rice fields in the south, and the Sarvestan settlement in the north. Meanwhile, the south porch faces the rice fields and the swimming pools. The houses have slope roofs with the bold fascia protecting them against heavy and angled rains of the northwest.

The main spaces of the houses can be classified into three main areas:
– The public space which includes the living, dining and billiard rooms on the ground floor.
– The private space including bedrooms on the ground and first floors.
– The semi-public space including the ground floor kitchen and the living room that penetrates from the first floor into the living room, breaking a portion of the living room elevation.

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *