World Architecture Festival

Five Iranian Projects shortlisted for World Architecture Festival 2017

پنج پروژه از ایران در میان فینالیست‌های فستیوال جهانی معماری 2017

پنج پروژه از ایران به جمع فینالیست‌های گروه‌های مختلف فستیوال جهانی معماری در سال 2017 راه یافتند. فستیوال جهانی معماری (WAF) جشنواره‌ای است که از سال ٢٠٠٨، همه‌ساله در گروه‌های مختلف برگزار می‌شود. در این فستیوال، فینالیست‌های هر گروه در مدت سه روز، طی یک رقابت زنده، مورد داوری قرار می‌گیرند که از هر گروه، یک برنده و در نهایت، از میان برندگان گروه‌ها، یک اثر به عنوان بهترین ساختمان سال انتخاب می‌شود.

در دهمین دوره فستیوال جهانی معماری که امسال در بیش از 30 گروه مختلف، از 15 تا 17 نوامبر (24 تا 26 آبان)، در برلین آلمان برگزار خواهد شد، از ایران، سه پروژه در بخش ساختمان‌های ساخته‌شده و دو پروژه در بخش پروژه‌های آینده، در میان فینالیست‌ها حضور دارند:

|- سه منظر، یک خانه / دفتر معماری موج نو (لیدا الماسیان، شاهین حیدری)
فینالیست گروه خانه در بخش ساختمان‌های ساخته‌شده

سه منظر، یک خانه / دفتر معماری موج نو (لیدا الماسیان، شاهین حیدری) | فینالیست فستیوال جهانی معماری 2017 در گروه خانه، بخش ساختمان‌های ساخته‌شده
© www.worldarchitecturefestival.com

Read More ›››

Iranian Architects in World Architecture Festival 2014

معماران ایرانی در فستیوال جهانی معماری 2014

| مرکز تجاری شهر رویاهای اصفهان / فرشاد مهدی‌زاده، رها اشرفی | برنده گروه تجاری چندمنظوره

| ویلای شمس / گروه معماری کارند (علی شریعتی، دخی سربندی) | فینالیست گروه خانه
| خانه شریفی‌ها / دفتر معماری دیگر (علیرضا تغابنی) | فینالیست گروه خانه
| آپارتمان مسکونی آبادان / فرشاد مهدی‌زاده، رها اشرفی | فینالیست گروه خانه
| مجتمع صخره‌نوردی پلور / موج نو (لیدا الماسیان، شاهین حیدری) | فینالیست گروه تفریحی

Isfahan Dreamland Commercial Center, Winner of World Architecture Festival 2014 in Commercial Mixed-Use Category

مرکز تجاری شهر رویاهای اصفهان، برنده گروه تجاری فستیوال جهانی معماری 2014

مرکز تجاری شهر رویاهای اصفهان، اثر فرشاد مهدی‌زاده و رها اشرفی، به عنوان برنده گروه تجاری چندمنظوره (Commercial Mixed-Use) فستیوال جهانی معماری در سال 2014 انتخاب شد. در میان نامزدهای این گروه، پروژه‌هایی از کشورهای چین، هند، روسیه، آمریکا، هنگ‌کنگ، ترکیه و نروژ حضور داشتند.

event-0098_01
Courtesy of Farshad Mehdizadeh, Raha Ashrafi

فستیوال جهانی معماری (WAF) جشنواره‌ای است که از سال ٢٠٠٨، همه‌ساله در گروه‌های مختلف ساختمانی برگزار می‌شود. در این فستیوال، فینالیست‌های هر گروه در مدت سه روز، طی یک رقابت زنده مورد داوری قرار می‌گیرند که از هر گروه یک برنده و در نهایت، از میان برندگان گروه‌ها، یک اثر به عنوان بهترین ساختمان سال انتخاب می‌شود.

در جشنواره امسال که در 31 گروه مختلف، از اول تا سوم اکتبر، در کشور سنگاپور در حال برگزاری است، چهار پروژه دیگر از ایران، شامل سه ساختمان مسکونی و یک پروژه تفریحی، نیز در میان فینالیست‌ها حضور داشتند که از جمله آنها، آپارتمان مسکونی در آبادان، اثر دیگری از فرشاد مهدی‌زاده و رها اشرفی بود.

Two Iranian Commercial & Leisure Projects nominated for World Architecture Festival 2014

دو پروژه تجاری و تفریحی از ایران، در میان فینالیست‌های فستیوال جهانی معماری 2014

دو پروژه تجاری و تفریحی از ایران، به جمع فینالیست‌های گروه تجاری و گروه تفریحی فستیوال جهانی معماری در سال 2014 راه یافتند:
1. مرکز تجاری شهر رویاهای اصفهان / فرشاد مهدی‌زاده، رها اشرفی
2. مجتمع صخره‌نوردی پلور / مهندسان مشاور موج نو (لیدا الماسیان، شاهین حیدری)
در میان نامزدهای گروه تجاری، نام ساختمان‌هایی از کشورهای چین، هند، روسیه، آمریکا، هنگ‌کنگ، ترکیه و نروژ، و در میان نامزدهای گروه تفریحی، نام ساختمان‌هایی از کشورهای قطر، هند، تایلند، برزیل، چین، ترکیه، سوئیس و هنگ‌کنگ دیده می‌شود

فستیوال جهانی معماری (WAF) جشنواره‌ای است که از سال ٢٠٠٨، همه‌ساله در گروه‌های مختلف ساختمانی برگزار می‌شود. در این فستیوال، فینالیست‌های هر گروه در مدت سه روز، طی یک رقابت زنده مورد داوری قرار می‌گیرند که از هر گروه یک برنده و در نهایت، از میان برندگان گروه‌ها، یک اثر به عنوان بهترین ساختمان سال انتخاب می‌شود. جشنواره امسال در 31 گروه مختلف، از اول تا سوم اکتبر، در کشور سنگاپور برگزار خواهد شد.

1. مرکز تجاری شهر رویاهای اصفهان / فرشاد مهدی‌زاده، رها اشرفی

event-0098_01
Courtesy of Farshad Mehdizadeh, Raha Ashrafi

Read More ›››

Three Iranian Residential Buildings nominated for World Architecture Festival 2014

سه ساختمان مسکونی از ایران، در میان فینالیست‌های فستیوال جهانی معماری 2014

سه ساختمان مسکونی از ایران، به جمع فینالیست‌های گروه خانه فستیوال جهانی معماری در سال 2014 راه یافتند:
1. ویلای شمس / گروه معماری کارند (علی شریعتی، دخی سربندی)
2. خانه شریفی‌ها / دفتر معماری دیگر (علیرضا تغابنی)
3. آپارتمان مسکونی در آبادان / فرشاد مهدی‌زاده، رها اشرفی
در میان نامزدهای این گروه، نام ساختمان‌هایی از کشورهای کره‌جنوبی، مکزیک، ویتنام، استرالیا، مالزی، هلند، سنگاپور و انگلستان دیده می‌شود.

فستیوال جهانی معماری (WAF) جشنواره‌ای است که از سال ٢٠٠٨، همه‌ساله در گروه‌های مختلف ساختمانی برگزار می‌شود. در این فستیوال، فینالیست‌های هر گروه در مدت سه روز، طی یک رقابت زنده مورد داوری قرار می‌گیرند که از هر گروه یک برنده و در نهایت، از میان برندگان گروه‌ها، یک اثر به عنوان بهترین ساختمان سال انتخاب می‌شود. جشنواره امسال در 31 گروه مختلف، از اول تا سوم اکتبر، در کشور سنگاپور برگزار خواهد شد.

1. ویلای شمس / گروه معماری کارند (علی شریعتی، دخی سربندی)

event-0097_01
Courtesy of Karand Group

Read More ›››