Farshad Mehdizadeh

Merit Criteria of Iranian Architect Merit Award 2018 (Third Place)

معیارهای شایستگی رتبه سوم جایزه شایستگی معمار ایرانی
دوره نخست | 1397: خانه‌های آپارتمانی

آنچه در ادامه می‌خوانید، گزیده‌ای است از دیدگاه‌های داوران نخستین دوره جایزه شایستگی معمار ایرانی، درباره معیارهای شایستگی پروژه آپارتمان مسکونی در آبادان، اثر فرشاد مهدی‌زاده و رها اشرفی، برنده رتبه سوم این جایزه.

Read More ›››