برندگان جایزه شایستگی معمار ایرانی 1397

Winners of Iranian Architect Merit Award 2018

برندگان نخستین دوره جایزه شایستگی معمار ایرانی (۱۳۹۷)

در مرحله نهایی نخستین دوره جایزه شایستگی معمار ایرانی (۱۳۹۷)، هر یک از داوران به طور جداگانه، رتبه‌های اول تا پنجم خود را از میان ۱۱ پروژه‌ فینالیست انتخاب کردند که با اختصاص ۵ امتیاز به رتبه‌های نخست، ۴ امتیاز به رتبه‌های دوم، ۳ امتیاز به رتبه‌های سوم، ۲ امتیاز به رتبه‌های چهارم، و ۱ امتیاز به رتبه‌های پنجم، و جمع‌بندی امتیازات همه داوران، رتبه‌های نخست تا سوم جایزه مشخص شدند:

رتبه نخست
هم‌سایه / دفتر معماری رازان (سیدنوید امامی)

هم‌سایه / دفتر معماری رازان
Courtesy of Razan Architects | Photo: Hossein Farahani

1st Place
Ham-Sayeh Apartment / Razan Architects

رتبه دوم
ایل‌خانه / گروه طراحی شیفت (رامبد ایلخانی، نشید نبیان، درنا مصرزاده)

Courtesy of [Shift] Process Practice

2nd Place
Eilkhaneh / [Shift] Process Practice

رتبه سوم
آپارتمان مسکونی در آبادان / فرشاد مهدی‌زاده، رها اشرفی

Courtesy of Farshad Mehdizadeh, Raha Ashrafi

3rd Place
Abadan Residential Apartment / Farshad Mehdizadeh, Raha Ashrafi

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *