پروژه‌های فینالیست جایزه شایستگی معمار ایرانی 1397

Finalists of Iranian Architect Merit Award 2018

پروژه‌های فینالیست جایزه شایستگی معمار ایرانی
دوره نخست | 1397: خانه‌های آپارتمانی

شرایط راه‌یافتگان به مرحله نهایی: در مرحله نیمه‌نهایی، پروژه‌های راه‌یافته به این مرحله، توسط داوران بررسی شدند و در پایان، پروژه‌هایی که موفق به کسب رای مثبت اکثریت داوران شده بودند، به مرحله نهایی راه‌ یافتند.

[009] خانه آجربافت / علیرضا مشهدی‌میرزا
[031] خانه پله‌ای / دفتر معماری کالکتیو ترین
[041] آپارتمان مسکونی در آبادان / فرشاد مهدی‌زاده، رها اشرفی
[049] آپارتمان شماره 1 محلات / دفتر معماری کالکتیو ترین
[058] خانه چهل‌گره / حبیبه مجدآبادی، علیرضا مشهدی‌میرزا
[061] ساختمان مسکونی سیپان / شرکت طرح و ساخت ری‌را
[062] ایل‌خانه / گروه طراحی شیفت (تغییر روند طرح)
[089] ساختمان مسکونی حیات الهیه / دفتر معماری بوژگان
[140] خانه مثلثی / مهندسان مشاور فرم
[207] هم‌سایه / دفتر معماری رازان
[253] ساختمان مسکونی گلستان / دفتر معماری رازان

project-0009_00project-0031_00project-0041_00project-0049_00project-0058_00project-0061_00project-0062_00project-0089_00project-0140_00project-0207_00

[009] Brick Pattern House / Alireza Mashhadimirza
[031] Stair House / Architecture by Collective Terrain (AbCT)
[041] Abadan Residential Apartment / Farshad Mehdizadeh, Raha Ashrafi
[049] Apartment No. 1 in Mahallat / Architecture by Collective Terrain (AbCT)
[058] House of 40 Knots / Habibeh Madjdabadi, Alireza Mashhadimirza
[061] Sipan Residential Building / RYRA Studio
[062] Eilkhaneh / [Shift] Process Practice
[089] Hayat-e-Elahiyeh Residential Building / Boozhgan Studio
[140] Triangular House / Form Consulting Engineers
[207] Ham-Sayeh Apartment / Razan Architects
[253] Golestan Apartment / Razan Architects

|- شایان ذکر است که فهرست پروژه‌ها به ترتیب تاریخ انتشار تنظیم شده است.

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *