معیارهای شایستگی جایزه شایستگی معمار ایرانی 1398

Merit Criteria of Iranian Architect Merit Award 2019

معیارهای شایستگی جایزه شایستگی معمار ایرانی
دوره دوم | 1398: خانه‌های ویلایی

آنچه در ادامه می‌خوانید، گزیده‌ای است از دیدگاه‌های داوران دومین دوره جایزه شایستگی معمار ایرانی، درباره معیارهای شایستگی یک ساختمان مسکونی ویلایی.

|- معیارهای شایستگی از دیدگاه فرشاد فرهی

معیارهای شایستگی جایزه شایستگی معمار ایرانی 1398 از دیدگاه فرشاد فرهی


|- معیارهای شایستگی از دیدگاه مهرداد ایروانیان

معیارهای شایستگی جایزه شایستگی معمار ایرانی 1398 از دیدگاه مهرداد ایروانیان


|- معیارهای شایستگی از دیدگاه بهروز منصوری

معیارهای شایستگی جایزه شایستگی معمار ایرانی 1398 از دیدگاه بهروز منصوری


|- معیارهای شایستگی از دیدگاه کاترین اسپریدونف

معیارهای شایستگی جایزه شایستگی معمار ایرانی 1398 از دیدگاه کاترین اسپریدونف


|- معیارهای شایستگی از دیدگاه آرش بصیرت

معیارهای شایستگی جایزه شایستگی معمار ایرانی 1398 از دیدگاه آرش بصیرت

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *