Mehrdad Iravanian

Iranian Architect Merit Award 2019

جایزه شایستگی معمار ایرانی
دوره دوم | 1398: خانه‌های ویلایی

رویکرد: معرفی الگوهای شایسته معماری‌ برای ایران امروز

برگزارکننده: وب‌سایت معمار ایرانی
داوران: فرشاد فرهی، مهرداد ایروانیان، بهروز منصوری، کاترین اسپریدونف، آرش بصیرت

شرایط شرکت‌کنندگان: ساختمان‌های مسکونی ویلایی که تا پایان سال 1397، در وب‌سایت معمار ایرانی منتشر شده‌اند، در این جایزه شرکت داده می‌شوند.

Read More ›››

A Review on Shiraz Textile Museum / Mahshid Motamed

روایت «تار و پودی» از آنچه بود؛ وقتی یک کارخانه نساجی موزه شود / مهشید معتمد
نگاهی به موزه تار و پود (نساجی) شیراز، اثر مهرداد ایروانیان

روزنامه شرق، شماره 2999، دوشنبه 8 آبان 1396، صفحه 12

روایت «تار و پودی» از آنچه بود؛ وقتی یک کارخانه نساجی موزه شود / مهشید معتمد
© Shargh Newspaper

Read More ›››