Iranian Architect Merit Award

Merit Criteria of Iranian Architect Merit Award 2018 (Third Place)

معیارهای شایستگی رتبه سوم جایزه شایستگی معمار ایرانی
دوره نخست | 1397: خانه‌های آپارتمانی

آنچه در ادامه می‌خوانید، گزیده‌ای است از دیدگاه‌های داوران نخستین دوره جایزه شایستگی معمار ایرانی، درباره معیارهای شایستگی پروژه آپارتمان مسکونی در آبادان، اثر فرشاد مهدی‌زاده و رها اشرفی، برنده رتبه سوم این جایزه.

Read More ›››

Merit Criteria of Iranian Architect Merit Award 2018 (Second Place)

معیارهای شایستگی رتبه دوم جایزه شایستگی معمار ایرانی
دوره نخست | 1397: خانه‌های آپارتمانی

آنچه در ادامه می‌خوانید، گزیده‌ای است از دیدگاه‌های داوران نخستین دوره جایزه شایستگی معمار ایرانی، درباره معیارهای شایستگی پروژه ایل‌خانه، اثر گروه طراحی شیفت (رامبد ایلخانی، نشید نبیان، درنا مصرزاده)، برنده رتبه دوم این جایزه.

Read More ›››

Merit Criteria of Iranian Architect Merit Award 2018 (First Place)

معیارهای شایستگی رتبه نخست جایزه شایستگی معمار ایرانی
دوره نخست | 1397: خانه‌های آپارتمانی

آنچه در ادامه می‌خوانید، گزیده‌ای است از دیدگاه‌های داوران نخستین دوره جایزه شایستگی معمار ایرانی، درباره معیارهای شایستگی پروژه هم‌سایه، اثر دفتر معماری رازان (سیدنوید امامی)، برنده رتبه نخست این جایزه.

Read More ›››

Merit Criteria of Iranian Architect Merit Award 2018

معیارهای شایستگی جایزه شایستگی معمار ایرانی
دوره نخست | 1397: خانه‌های آپارتمانی

آنچه در ادامه می‌خوانید، گزیده‌ای است از دیدگاه‌های داوران نخستین دوره جایزه شایستگی معمار ایرانی، درباره معیارهای شایستگی یک ساختمان مسکونی آپارتمانی.

Read More ›››

Winners of Iranian Architect Merit Award 2018

برندگان جایزه شایستگی معمار ایرانی
دوره نخست | 1397: خانه‌های آپارتمانی

در مرحله نهایی، هر یک از داوران به طور جداگانه، رتبه‌های اول تا پنجم خود را از میان پروژه‌های فینالیست انتخاب کردند که 5 امتیاز به رتبه‌های اول، 4 امتیاز به رتبه‌های دوم، 3 امتیاز به رتبه‌های سوم، 2 امتیاز به رتبه‌های چهارم، و 1 امتیاز به رتبه‌های پنجم اختصاص یافت. در پایان، مجموع امتیازات همه داوران، رتبه‌های اول تا سوم جایزه را مشخص کرد.

Read More ›››

Finalists of Iranian Architect Merit Award 2018

پروژه‌های فینالیست جایزه شایستگی معمار ایرانی
دوره نخست | 1397: خانه‌های آپارتمانی

شرایط راه‌یافتگان به مرحله نهایی: در مرحله نیمه‌نهایی، پروژه‌های راه‌یافته به این مرحله، توسط داوران بررسی شدند و در پایان، پروژه‌هایی که موفق به کسب رای مثبت اکثریت داوران شده بودند، به مرحله نهایی راه‌ یافتند.

Read More ›››