پروژه‌های راه‌یافته به مرحله نیمه‌نهایی جایزه شایستگی معمار ایرانی 1398

Semi-Finalists of Iranian Architect Merit Award 2019

پروژه‌های راه‌یافته به مرحله نیمه‌نهایی دومین دوره جایزه شایستگی معمار ایرانی (۱۳۹۸)

در مرحله مقدماتی دومین دوره جایزه شایستگی معمار ایرانی (۱۳۹۸)، پروژه‌های واجد شرایط شرکت در این جایزه توسط داوران بررسی شدند و در پایان، ۱۳ پروژه‌ که با رای منفی اکثریت داوران مواجه شده بودند، کنار گذاشته شده و پروژه‌های باقی‌مانده به مرحله نیمه‌نهایی راه‌ یافتند:

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *